Number of the records: 1  

Diagnostika a terapie ADHD

  1. KB 28273
    Miovský, Michal, 1975-
    Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2018. -- 204 stran ; 24 cm. -- (Psyché). -- ISBN : 978-80-271-0387-4 (brožováno).
    porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou - mezioborový kontext. komplikace (lékařství). dospělí. diagnostika (lékařství). terapie. adiktologie. attention deficit hyperactivity disorder. attention deficit hyperactivity disorder - interdisciplinary context. complications of diseases. adults. medical diagnostics. therapy. adictology. kolektivní monografie. collective monographs
    616.89-008.47-008.481. 001.2. 616-06. 316.346.32-053.8. 616-07. 616-08. 159.97. 616.89-008.48. 613.81/.84. (048.8:082)