Number of the records: 1  

Grey gold: at my fingertips

 1. KB 26960
  Fremlová, Vendula, 1979-
  Grey gold: at my fingertips / texty publikace: Vendula Fremlová, Martin Nitsche, Kornelia Röder, Noemi Smolik, Anna Vartecká, Kornelia von Berswordt-Wallrabe ; překlad: Jan Kvapil, Lucie Fremlová. -- Vydání první. -- Schwerin : Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin ; Brno : Dům umění města Brna, příspěvková organizace ; Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, [2018]. -- ©2018. -- 142 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. -- Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. -- 300 výtisků. -- ISBN : 978-80-7561-151-2 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). -- 978-3-00-061400-2 (Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin ; brožováno). -- 978-80-7009-190-6 (Dům umění města Brna ; brožováno).
  Nitsche, Martin, 1975-. Röder, Kornelia, 1958-. Smolik, Noemi, 1952-. Vartecká, Anna, 1975-. Berswordt-Wallrabe, Kornelia von, 1944-. Kvapil, Jan, 1974-. Fremlová, Lucie
  20.-21. století. 21. století. ženy v umění. gender. věk. umělecká tvorba. výtvarnice - Česko - 20.-21. století. výtvarnice - Slovensko - 20.-21. století. výtvarnice - Německo - 20.-21. století. české výtvarné umění - 21. století. slovenské výtvarné umění - 21. století. německé výtvarné umění - 21. století. moderní umění - Česko. moderní umění - Slovensko. moderní umění - Německo. women in art. gender. age. artistic creation. women artists - Czechia - 20th-21st centuries. women artists - Slovakia - 20th-21st centuries. women artists - Germany - 20th-21st centuries. Czech art - 21st century. Slovak art - 21st century. German art - 21st century. modern art - Czechia. modern art - Slovakia. modern art - Germany. kolektivní monografie. rozhovory. katalogy výstav. collective monographs. interviews. exhibition catalogs
  7.07-055.2. 316.66-055.1/.3. 316.346.3. 7.07. 72/76.071.1-055.2. 72/76(437.3). 72/76(437.6). 72/76(430). 7.036/.038. (437.3). (437.6). (430). (048.8:082). (047.53). (083.824)