Number of the records: 1  

Práce & sociální politika

  1. Práce
    Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí. -- Praha : Press Publishing Group. -- ^^^sv. ; 45 cm. -- Vydává: MPSV ve vydavatelství Strategic Consulting. -- Od r. 2005 vydává: MPSV ve vydavatelství Press Publishing Group. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- Podnázev v tiráži: noviny MPSV. -- ISSN : 0049-0962.
    Ministerstvo práce a sociálních věcí
    sociální problémy. práce. sociální politika. zaměstnanost. nezaměstnanost. časopisy orgánů státní správy
    050. 304. 316.3. 331. (0.034.2:051)
Number of the records: 1