Number of the records: 1  

Acta onomastica

  1. Acta
    Acta onomastica. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: roč. 37 (1996). -- ISSN : 1211-4413.
    evropské jazyky. etymologie. vlastní jména - Evropa. onomastika. Onomastics. ročenky. sborníky
    81'373.6. 81'373.2. 811.1/.2. (4). (062.552). (058)
Number of the records: 1