Number of the records: 1  

Z dějin knižní vazby

  1. P-E 683
    Hamanová, Pavlína, 1894-1978
    Z dějin knižní vazby : od nejstarších dob do konce 19. stol / [autor:] Pavlína Hamanová. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1959. -- 275, [4] s. : [143] s. fot. příl. [1], 8 barev. fot. příl. ; 8°. -- (Lidová umělecká výroba a řemeslo). -- Barev. iniciály. -- 3000 výt. -- Seznam cizí a čes. použité lit. -- Pozn. -- Vysvětl. k obr. příl. -- S il. v textu. -- Abstract: Monografie, zpracovaná na základě studia našich sbírek, zachycuje vývoj knihvazačského umění a jeho rozkvět v jednotlivých uměleckých údobích a v různých zemích. Doplněno četnými fotografiemi knižních vazeb z fondů našich knihoven a muzeí.
    knižní vazby - dějiny - 7.-19. stol
    686.122. 686.11+686.122.(091)+095

Number of the records: 1