Number of the records: 1  

Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce

  1. P-P 2476
    Vojtěch, Jiří, 1939-
    Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ / zpracoval Jiří Vojtěch. -- Praha : Výzkumný ústav odborného školství, c1998. -- 28 s. : grafy. -- (Odborné vzdělávání - analýzy a informace).
    výzkumné zprávy
    377.35

Number of the records: 1