Number of the records: 1  

Má pouť životem a uměním

  1. P-St 6113
    Má pouť životem a uměním / Ve vzpomínkách prošel Václav Vydra ; K tisku připr., doslovem a [jmenným] rejstříkem opatř. Josef Träger ; František Hrubín: Vzpomínka, [báseň]. -- 3. vyd., v Melantrichu 1. vyd. -- Praha : Svobodné slovo-Melantrich, 1958. -- 414, [2] s. : 40 s. fot. příl. ; 8°. -- Přehl. gramofonových snímků V. Vydry. -- S obr. od Dr. Desideria v textu. -- 8000 výt. -- Abstract: Memoáry předního českého herce, národního umělce, o pestrém životě a často strastiplné cestě od venkovských scén až k postavení ředitele Národního divadla po revoluci 1945, i o řadě jiných významných osob, především ovšem jeho kolegů. Zvláště podrobně jsou vylíčeny Vydrovy vztahy k Hilbertovi, Kvapilovi a V. Budilovi. Svou uměleckou zpověď prokládá autor četnými citáty z kritik a vyvrcholuje ji závěrečnou úvahou o herectví.
    Vydra, Václav, 1876-1953. české divadlo. herci - Česko - 19.-20. století. vzpomínky
    792(=162.3). (437.3). 791/792.071.2. (0:82-94)

Number of the records: 1