Number of the records: 1  

Kniha definic

  1. P-S 7598
    Kniha definic / Ibn Sina (Avicenna ; z arab. orig. Risálat fíl-Hudúd, Pojednání o definicích přel., [předml. a] pozn. připr. Jarmila Štěpková ; výtvarně spoluprac. Zdeněk Rossmann. -- 1. autoris. vyd. -- Praha : SNPL, 1954. -- 133, [3] s. : [2] obr. příl. ; 8°. -- Rejstřík jmen a reálií. -- Bibliofilské vyd. -- 2200 výt. -- Abstract: Z díla filosofa, kterého středověká Evropa znala pod jménem Avicenna a kterým vyvrcholila před tisíci lety arabská aristotelská filosofie na islámském východě, přináší tento svazek jeho "Pojednání o definicích". Ibn Sína, jeden z prvních odpůrců orthodoxních názorů islámu (podle nichž bůh existuje mimo svět a přímo zasahuje do jeho dění), zdůrazňoval přesné materialistické vymezování pojmů ve všech svých přírodovědeckých, lékařských a filosofických spisech, a na popud svých žáků vypracoval spisek, v němž vysvětluje jednak theorii tvoření definic jednak definuje 72 pojmů. Kromě aristotelské definice, zaměřené na podstatu věci, přijímá Ibn Sina Galénův popis objasňující věc na základě vlastností vnímatelných smysly. - Třebaže moderní věda zdokonalila většinu jeho názorů, zůstává Ibn Sínův odkaz živý, neboť pomohl vyprostit vědu z náboženských dogmat a stal se pojítkem mezi výsledky antické vědy, věd východních zemí a mezi probouzející se renesancí v Evropě. (S použitím předmluvy.).
    Rossmann, Zdeněk, 1905-1984. Štěpková, Jarmila, 1926-1997
    arabská filozofie. definice. pojmy (filozofie)
    14(=411.21). 001.11. 168.1

Number of the records: 1