Number of the records: 1  

Gymnastická průprava sportovce

  1. P-UTV
    Krištofič, Jaroslav, 1956-
    Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností / Jaroslav Krištofič. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2004. -- 187 s. : portréty ; 23 cm. -- (Fitness, síla, kondice). -- ISBN : 80-247-1006-4 (brož.).
    pohyb (biologie). motorika člověka. motorické schopnosti. tělesná kondice. tělesná cvičení. movement (biology). human mechanics. motor abilities. physical fitness. exercises. příručky. handbooks, manuals, etc
    612.76. 612.74/.76. 796.012.1. 796.012.21. 796.012.6. (035)

Number of the records: 1