Number of the records: 1  

Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka

 1. P-12779
  Fyziologie
  Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka / Stanislav Trojan ... [et al.]. -- 3., přeprac. a dopl. vyd. -- Praha : Grada, 2005. -- 237 s. : il. -- V publikaci též logo Avicenum. -- Obsahuje rejstřík. -- Abstract: Opakované vydání této knihy potvrzuje skutečnost, že monografie úspěšně řeší velmi nesnadný úkol stručně shrnout poznatky o centrálních mechanizmech řízení hybnosti a informovat o možnostech odstranění, popřípadě zmírnění poruch motoriky metodami léčebné rehabilitace. Spolupráce teoretiků a klinických pracovníků skutečně zajistila, že se kniha stala nejen zajímavou, ale i nepostradatelnou pro zdravotníky, studenty řady oborů, ale i pro širší veřejnost. Významným rysem třetího vydání je pak úpl. -- ISBN : 80-247-1296-2.
  Trojan, Stanislav, 1934-2014
  fyziologie člověka. motorika člověka. učebnice středních škol
  612.74/.76. 796.012. 612.8. 615.8. 616.8

Number of the records: 1