Number of the records: 1  

Bratrstvie ke cti Božie

  1. P-D 4174
    Pátková, Hana, 1967-
    Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách / Hana Pátková. -- Vyd. 1. -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2000. -- 213 s. ; 21 cm. -- (Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae). Monographia ; nr. 1). -- Část. latinský a německý text. -- 400 výt.. -- Anglické resumé. -- Summary: Studie mapuje náboženskou činnost bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. -- ISBN : 80-85917-66-1 (KLP-Koniasch Latin Press ; brož.).
    14.-16. století. cechy - Česko - 14.-16. stol.. náboženská bratrstva - Česko - 14.-16. stol.. náboženský život - Česko - 14.-16. stol. guilds - Czechia - 14th-16th centuries. religious brotherhoods - Czechia - 14th-16th centuries. religious life - Czechia - 14th-16th centuries. Čechy (Česko) - náboženské a kulturní poměry - 14.-16. stol. Bohemia (Czechia) - religious and cultural conditions - 14th-16th centuries. dokumenty. studie. documents. studies
    334.782. 27-786. 27-4. 2-6+316.72/.75. (437.3). (048.8). (083.2)

Number of the records: 1