Number of the records: 1  

Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší

 1. Z-DP 13
  Matoušovská, Světluše
  Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší / [rukopis] Světluše Matoušovská. -- 1994. -- 72 s., 16 příl., 1 vol. mp. příl. -- Ved. práce Eva Rychlíková.
  Rychlíková, Eva. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra složek životního prostředí
  aromatické uhlovodíky. znečištění ovzduší. Severočeský hnědouhelný revír (Česko). bakalářské práce
  504.3.054(437.15)(043.2). 547.6(437.15)(043.2)

Number of the records: 1