Number of the records: 1  

Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD

 1. Z-ZP 8
  Urban, Václav
  Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD : závěrečná práce / Václav Urban ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. -- Ústí nad Labem, 1993. -- 56 s., 18 tab. a graf. příl. -- Postpromoční rekvalifikační studium FŽP.
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  elektrárny. popílky. lomy. Odpady. skládky odpadů. Severočeský hnědouhelný revír (Česko)
  628.472(437.15SHR). 662.613.11(437.15SHR)

Number of the records: 1