Number of the records: 1  

Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče

 1. S-BP 477
  Mikulová, Ivana
  Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče : [rukopis] Ivana Mikulová. -- 1997. -- 53 s., příl.
  Svět, Libor. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Katedra managementu lidských zdrojů
  péče o seniory. bakalářské práce
  649.8

Number of the records: 1