Number of the records: 1  

Analýza akciové společnosti Balak Kralupy nad Vltavou

 1. S-BP 879
  Benešová, Lenka, dipl. FSE 1999, 2001
  Analýza akciové společnosti Balak Kralupy nad Vltavou : [rukopis] Lenka Benešová. -- 1999. -- 38 s., 5 s. příl. : tab.
  Holečková, Marcela, 1957-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomiky podniku
  akciové společnosti. finance podniku. bakalářské práce
  005

Number of the records: 1