Number of the records: 1  

Adaptace Španělského království na členství v EU

 1. S-BP 2570
  Poršová, Gabriela
  Adaptace Španělského království na členství v EU : [rukopis] Gabriela Poršová. -- 2005. -- 56 s., 9 s. příl. : il., mapy, tabulky.
  Amort, Jiří. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví
  Evropská unie. evropská integrace - Španělsko. Španělsko. bakalářské práce
  (460). 339.92

Number of the records: 1