Number of the records: 1  

Adaptace Finska na členství v Evropské unii

 1. S-BP 2857
  Vondroušová, Martina
  Adaptace Finska na členství v Evropské unii [rukopis] / Martina Vondroušová. -- 2005. -- 67 s., 10 s. příl. : il., tabulky. -- Lic. smlouva.
  Amort, Jiří. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomiky podniku
  Evropská unie. evropská integrace - Finsko. Finsko. bakalářské práce
  [339.923+327](4). (480). (043)378.22. 339.92

Number of the records: 1