Number of the records: 1  

Logbook odborné praxe

  1. SB 586
    Madarová, Kamila
    Logbook odborné praxe : pro navazující magisterský studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Kamila Madarová. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. -- ISBN : 978-80-7561-239-7 (brožováno).

Number of the records: 1