Number of the records: 1  

Domluvit se dá s každým

 1. EK 961
  Goulston, Mark
  Domluvit se dá s každým : techniky úspěšné komunikace / Mark Goulston ; z anglického originálu Just listen přeložila Barbora Latečková. -- Vydání první. -- Praha: Portál, 2018. -- 1 online zdroj (222 stran). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- Summary: Autor předkládá jednoduché, prověřené techniky k odstranění komunikačních bariér. Jejich cílem je navázat produktivní a konstruktivní dialog se šéfem, zákazníkem, kolegou či rodinným příslušníkem. Kniha objasňuje tajemství empatické komunikace podložené studiemi mozku. Nabízí verbální i neverbální způsoby, jak kohokoli upoutat. Popsáno je též sedm rychlých metod pro zvládání náročných situací. K postupům, které kniha vysvětluje, patří účinné naslouchání, projevování pochopení či uklidňování rozčileného protějšku. Autor nabízí i sadu antikonfliktních otázek, které lze použít například při prodeji či ve vypjatých situacím mezi kolegy. Text, který je humorně pojatý, je doplněn mnoha testy, tipy, otázkami a příběhy z praxe. Nakladatelská anotace. -- Abstract: Autor předkládá jednoduché, prověřené techniky k odstranění komunikačních bariér. Jejich cílem je navázat produktivní a konstruktivní dialog se šéfem, zákazníkem, kolegou či rodinným příslušníkem.Kniha objasňuje tajemství empatické komunikace podložené studiemi mozku. Nabízí verbální i neverbální způsoby, jak kohokoli upoutat. Popsáno je též sedm rychlých metod pro zvládání náročných situací. K postupům, které kniha vysvětluje, patří účinné naslouchání, projevování pochopení či uklidňování rozčileného protějšku. -- ISBN : 9788026214229 (online : pdf) ISBN (invalid) 978-80-262-1399-4.
  Latečková, Barbora
  interpersonální komunikace. komunikační dovednosti. interpersonální konflikty. řešení problémů. vyjednávání. persuaze. interpersonal communication. communication skills. interpersonal conflicts. problem solving. negotiation. persuasion. elektronické knihy. populárně-naučné publikace. popular works
  316.772.4. 316.77:81'42. 316.48. 159.955. 316.776. 316.776.33. (0.062)

Number of the records: 1