Number of the records: 1  

Jazyk a řeč knihy

 1. KB 28640
  K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven (4. : 2008 : Praha, Česko)
  Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven = [pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles = zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken = investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas] / Jitka Radimská (ed.). -- Vyd. 1. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. -- 582 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm. -- (Opera romanica : editio Universitatis Bohemiae Meridionalis ; 11). -- Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 27.-29. října 2008 v Praze. -- 250 výt. -- ISBN : 978-80-7394-202-1 (váz.).
  Radimská, Jitka, 1948-
  15.-18. století. dějiny knihy - Evropa střední - 15.-18. století. dějiny knihoven - Evropa střední - 15.-18. století. dějiny knižní kultury - Evropa střední - 15.-18. století. vzácné knihy - Evropa střední - 15.-18. století. historické prameny - Evropa střední - 15.-18. století. jazyková analýza. textová analýza. knihověda. zámecké knihovny - Evropa střední. měšťanské knihovny - Evropa střední. církevní knihovny - Evropa střední. history of book - Europe, Central - 15th-18th centuries. history of libraries - Europe, Central - 15th-18th centuries. history of books and reading - Europe, Central - 15th-18th centuries. rare books - Europe, Central - 15th-18th centuries. historical sources - Europe, Central - 15th-18th centuries. linguistic analysis. textual criticism. bibliology. castle libraries - Europe, Central. libraries of citizens - Europe, Central. church libraries - Europe, Central. sborníky konferencí. proceedings of conferences
  08/09(091). 026/027(091). [930.85:08/09](091). 09. 930.2. 81'42. 801.73. 08/09:930.2. 027.2. 027.6. 027.2. (4-191.2). (062.534)

Number of the records: 1