Number of the records: 1  

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19

 1. KB 27729
  Vojtěch, Jiří
  Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová. -- Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. -- 48 stran : il., grafy. -- Na obálce nad názvem: Národní ústav pro vzdělávání. -- ISBN : (Brožováno).
  Chamoutová, Daniela. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  odborné školství. absolventi středních škol - Česko. absolventi vyšších odborných škol - Česko. trh práce. profesní uplatnění - Česko - země Evropské unie. srovnávací studie
  377. 373.5-057.8. 377.6-057.8. 331.5. 331.53. (437.3). (4). (048.8)

Number of the records: 1