Number of the records: 1  

Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí

 1. DA 11836
  Soumarová, Michaela, 1978-
  Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí / Michaela Soumarová. -- 2019. -- 74 stran : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Michaela Hiekischová. -- Oponent Gabriela Staňková. -- Abstract: Cílem bakalářské práce je zjistit a odhalit názory odborníků a pečovatelů na současný způsob péče o osoby s Alzheimerovou nemocí, zda a z jakých důvodů preferují domácí nebo ústavní péči, a to vše z hlediska ekonomického, emočního, etického, sociálního a společenského.. -- Abstract: The bachelor thesis aims to learn and discover the opinions both professionals and caregivers hold on the curent system of care for persons suffering from Alzheimer's disease, whether and why they prefer home care or care at an institution, taking in consideration economical, emotional, ethical and social aspects.
  Hiekischová, Michaela. Staňková, Gabriela. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
  zdravotně-sociální péče. domácí péče. Alzheimerova choroba. demence. ústavní péče. rodina. neformální pečovatel. Alzheimer's disesase. dementia. home care. care at a care facility. family. informal caregiver. bakalářské práce
  364.69-3. 364.69-783.44. 649. 616.831-003.8+616.892/.894. 616.892/.894. (043)378.22

Number of the records: 1