Number of the records: 1  

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

 1. KB 27059
  Čítanka
  Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor. -- Vydání první. -- V Praze : Scriptorium, 2017. -- 355 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- 400 výtisků. -- ISBN : 978-80-88013-50-1 (vázáno) : Kč 286,00.
  Doležalová, Lucie, 1977-. Dragoun, Michal, 1974-. Ctibor, Jan
  14.-15. století. latinské rukopisy - Česko - 14.-15. století. středověké rukopisy - Česko - 14.-15. století. náboženská literatura - Česko - 14.-15. století. odborná literatura - Česko - 14.-15. století. městské knihy - Česko - 14.-15. století. úřední písemnosti - Česko - 14.-15. století. středověká latina - Česko - 14.-15. století. Latin manuscripts - Czechia - 14th-15th centuries. medieval manuscripts - Czechia - 14th-15th centuries. religious literature - Czechia - 14th-15th centuries. professional literature - Czechia - 14th-15th centuries. town books - Czechia - 14th-15th centuries. official letters - Czechia - 14th-15th centuries. medieval Latin language - Czechia - 14th-15th centuries. kolektivní monografie. čítanky. collective monographs. readers
  091(=124). 091"04/14". 2-23/-29. 82-96. 930.253:352. 005.92. (437.3). (048.8:082). (075)028

Number of the records: 1