Number of the records: 1  

Exprese, vztahy a procesy

 1. KC 386
  Dytrtová, Kateřina, 1964-
  Exprese, vztahy a procesy / Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský. -- Vydání první. -- V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu J.E. Purkyně ; Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2017]. -- ©2017. -- 65 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 34 cm + pracovní sešit (79 stran). -- (Projekty). -- První nakladatel správně: Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně. -- Teoretická část a pracovní sešit vlepeny do společného kartonového přebalu. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7561-087-4 (Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta umění a designu ; brožováno). -- 978-80-7290-959-9 (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ; brožováno).
  Raudenský, Martin, 1968-
  teorie umění. filozofie umění. estetika. kreativita. vizuální umění. vnímání uměleckého díla. interpretace uměleckého díla. výtvarná výchova. theory of art. philosophy of art. aesthetics. creative ability. visual art. perception of art. art interpretation. art education. exprese. kolektivní monografie. pracovní sešity. collective monographs. activity books
  7.01/.09. 7.01. 7.01:111.852. 159.954. 72/76:159.931. 7.072/.073. 7.073. 72/76:37.016. (048.8:082). (076.1)

Number of the records: 1