Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek

 1. V-FV 1318
  Pražák, Zbyněk
  Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Zbyněk Pražák. -- 2., přeprac. vyd. -- Praha : Linde, 2006. -- 271 s. ; 21 cm. -- Contains also: Zákon o vlastnictví bytů podle stavu k 1.2.2006. -- Summary: Příručka přibližuje právní úpravu specifické kategorie vlastnictví bytů - společenství vlastníků jednotek. -- ISBN : 80-7201-587-7 (brož.).
  Česko. Zákon o vlastnictví bytů (1994, novela 2005)
  společenství vlastníků - Česko. homeowners' associations - Czechia. příručky. handbooks and manuals
  347.191.11:349.444. (437.3). (035)

Number of the records: 1