Number of the records: 1  

Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí

 1. DA 10491
  Temelová, Markéta, 1993-
  Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí / Markéta Temelová. -- 2018. -- 182 listů + 1 CD. -- Oponent Ivo Harák. -- Vedoucí práce František Čajka. -- Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na popis diferenciačních znaků východomoravské nářeční skupiny a slovácké podskupiny. Analyzuje jazykové prostředky, které jsou typické pro území Slovácka zachycené v próze Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Bakalářská práce také sleduje způsob, jakým autor pracuje s nářečním materiálem v uměleckém textu.. -- Abstract: This bachelor thesis is focused on the description of differential features of East Moravian dialectical group and its Moravian Slovakia subgroup. It analyzes the linguistic features that are typical of the territory of the Moravian Slovakia captured in the prose of Zdeněk Galuška Slovácko sa súdí and Slovácko nesúdí. The bachelor thesis also observes the way in which the dialectal material is used in belles-lettres.
  Harák, Ivo, 1964-. Čajka, František, 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  dialektologie. dialekty. venkovská próza. nářeční skupina. nářeční podskupina. jazykové prvky. dialect. dialect group. dialect subgroup. language element. bakalářské práce
  81'28. 81'282. 82-312.3. (043)378.22

Number of the records: 1