Number of the records: 1  

Analysis of Al-Si layer on steel sheet during thermo mechanical processing using microscopic methods

 1. Kuśmierczak, Sylvia
  Analysis of Al-Si layer on steel sheet during thermo mechanical processing using microscopic methods / Sylvia Kusmierczak, Michal Slavik. -- ISSN : 1213-2489. -- 10.21062/ujep/175.2018/a/1213-2489/MT/18/5/769.
  In: Manufacturing Technology. -- Vol. 18, no. 5, strana 769-774. -- ISSN 1213-2489.
  Slavík, Michal, 1993-
  ocelové plechy. tepelné vlastnosti materiálů. mikroskopické zkoumání materiálů. povrchové úpravy materiálů. články
  621.793/.795. 620.186/.187. 620.2-026.65. 669.14-41
Number of the records: 1