Number of the records: 1  

Obtížné oddíly Zadních proroků

  1. KB 25193
    Prudký, Martin, 1960-
    Obtížné oddíly Zadních proroků / Martin Prudký a kol. -- V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2016. -- 346 stran ; 22 cm. -- (Studium ; svazek 10.). -- ISBN : 978-80-7195-793-5 (vázáno).
    Bible. Proroci. Bible. Prophetical books. starozákonní proroci. biblická exegeze. biblická interpretace. biblická teologie. protestantská teologie. Old Testament prophets. Biblical exegesis. Biblical interpretation. Biblical theology. Protestant theology. kolektivní monografie. collective monographs
    27-244.32. 27-244. 27-277.2. 27-277. 27-278. 274/278-1. (048.8:082)

Number of the records: 1