Number of the records: 1  

Hospic do kapsy

  1. KB 25087
    Marková, Alžběta, 1975-
    Hospic do kapsy : příručka pro domácí paliativní týmy / Alžběta Marková a kolektiv. -- 2. aktualizované vydání. -- [Praha] : Cesta domů, 2015. -- 155 stran ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-905809-4-7 (brožováno) : Kč 225,00.
    nevyléčitelně nemocní. umírající. paliativní péče. domácí péče. ošetřovatelská péče. incurables. dying. palliative care. home care. nursing care. příručky. handbooks and manuals
    616-036.88-052. 616-036.88-05. 616-093.75. 364.69-783.44. 616-083. (035)

Number of the records: 1