Number of the records: 1  

Bibliotheca Strahoviensis

 1. KB 24075
  Bibliotheca
  Bibliotheca Strahoviensis. 11. -- Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 2014. -- 148 stran : ilustrace (převážně barevné). -- ISBN : 978-80-88009-04-7 (v knize neuvedeno ; brožováno). -- ISSN : 1213-6514.
  Strahovský klášter
  Strahovský klášter. 12.-20. století. kultura a společnost - Česko - 12.-20. století. historické knihovní fondy. klášterní knihovny. církevní knihovny. culture and society - Czechia - 12th-20th centuries. Česko - náboženské poměry - 12.-20. století. Czechia - religious conditions - 12th-20th centuries. studie. sborníky. studies. miscellanea
  025.171. 027.2. 316.72/.75. 2-6. (437.3). (048.8). (082)

Number of the records: 1