Number of the records: 1  

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

 1. EK 142
  Benešová, Michala, 1982-
  90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost = 90 lat praskiej polonistyki - historia i współczesność / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013. -- 1 online zdroj (177 s.). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- Summary: Monografie vydaná k 90. výročí založení pražské polonistiky.. -- Summary: Publikace mapuje vývoj polonistických studií v Praze, jež vycházejí z tradičních slavistických studií rozvíjených na Univerzitě Karlově již na konci 19. století. Kniha podrobně analyzuje tři zásadní období ve vývoji pražské polonistiky. Jsou to jednak okolnosti vzniku polonistiky ve 20. letech 20. století, vývoj v průběhu totalitních let a současnost, jež se nese ve znamení hledání nových cest pro budoucí vývoj tohoto oboru. Součástí monografie je také představení nejvýznamnějších osobností, jež v rámci polonistických studií v Praze působily. -- ISBN : 978-80-246-2428-0 (online ; pdf). -- 978-80-246-2372-6.
  Dybalska, Renata, 1968-. Zakopalová, Lucie, 1984-. Univerzita Karlova
  Univerzita Karlova. 20.-21. století. 1923-2013. univerzity - Česko - 20.-21. stol.. polonistika - Česko - 20.-21. stol.. polonisté - Česko - 20.-21. stol. universities - Czechia - 20th-21st centuries. Polish studies - Czechia - 20th-21st centuries. polonists - Czechia - 20th-21st centuries. Praha (Česko). Prague (Czechia). elektronické knihy. monografie. jubilejní publikace. monographs. jubilee books
  378.4. 80(=162.1)+908(438). [80(=162.1)+908(438)]-051. (437.311). (048.8). (082.2)

Number of the records: 1