Number of the records: 1  

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

 1. KB 21283
  Čornej, Petr, 1951-
  Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu / autoři kapitol: Petr Čornej, Michal Dragoun, Milada Homolková, Petra Mutlová, Markéta Pytlíková, Milada Studničková, Kateřina Voleková. -- Vydání první. -- V Praze : Scriptorium, 2016. -- 414 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm. -- 400 výtisků. -- ISBN : 978-80-88013-41-9 (vázáno) : Kč 385,00.
  Dragoun, Michal, 1974-. Homolková, Milada, 1952-. Mutlová, Petra, 1976-. Pytlíková, Markéta. Studničková, Milada, 1955-. Voleková, Kateřina
  Nicolaus Dresdensis, asi 1380-asi 1417. Tabule veteris et novi coloris. Jenský kodex. Göttingenský kodex. 1401-1450. 15.-16. století. 1412. latinské rukopisy - Česko - 1401-1450. iluminované rukopisy - Česko - 1401-1450. kritika církve - 1401-1450. reforma církve - 1401-1450. husitství. překlady do češtiny - 15.-16. století. staročeština. struktura a kompozice textu. komparativní lingvistika. kodikologie. ikonografie. Latin manuscripts - Czechia - 1401-1450. illuminated books and manuscripts - Czechia - 1401-1450. criticism of the church - 1401-1450. reform of the church - 1401-1450. Hussitism. translations into Czech - 15th-16th centuries. old Czech language. text composition. comparative linguistics. codicology. iconography. pojednání. kritická vydání. kolektivní monografie. reprodukce. essays. critical issues. collective monographs. reproductions
  091(=124). 091.31. 27-72-028.43. 27-7-028.79. 27-878.4. 811.162.3'25. 811.162.3'0. 81'42. 81-115. 930.2:091.14. 7.04. (437.3). (049). (0.027). (048.8:082). (0.035)

Number of the records: 1