Number of the records: 1  

Acta Universitatis Nicolai Copernici

  1. Acta
    Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska. -- [T. I]-. -- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, [1974]-. -- (Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne., ISSN 0860-1232). -- Od [T.] XVI vychází v nakl.: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. -- Popsáno podle [T.] XX z roku 1995. -- ISSN : 0208-5259.
    němčina. německy psaná literatura. sborníky. ročenky
    821.112.2(437.32). (062.552). (058). 821.112.2
Number of the records: 1