Number of the records: 1  

Úroveň percepce slovenštiny žáky 3. a 4. tříd základních škol na Roudnicku

 1. DA 7586
  Parmová, Martina, 1989-
  Úroveň percepce slovenštiny žáky 3. a 4. tříd základních škol na Roudnicku / Martina Parmová. -- 2016. -- 52 listů. [44] nečíslovaných listů příloh + 1 CD. -- Vedoucí práce Patrik Mitter. -- Oponent Jiří Hasil. -- Abstract: Předmětem bakalářské práce je výzkum zaměřený na porozumění slovenskému jazyku žáky prvního stupně základních škol, zejména třetích a čtvrtých tříd. Výzkum byl realizován na základní škole T. G. Masaryka v Krabčicích a na 2. Základní škole Jungmannova v Roudnici nad Labem. Teoretická část se zaměřuje na česko-slovenské vztahy po roce 1989 až do současnosti.. -- Abstract: The object of work is research aimed at understanding the Slovak language by pupils of promary schools, especially the trird and fourth grade. The research was conducted at an elementary school T. G. Masaryk in Krabcice and at 2nd Elementary school Jungmannova in Roudnice nad Labem. The teoretical part focuses on the Czech-Slovak relations after 1989 to the present.
  Mitter, Patrik, 1970-. Hasil, Jiří, 1957-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  bilingvismus - Roudnice nad Labem (Česko : oblast). slovenština. čeština. percepce. jazykový vztah. Slovak language. Czech language. perception. linguistic relationship. passive bilingualism. bakalářské práce
  (437.315). (437.15). 81'246.2. 811.162.4. (043)378.22

Number of the records: 1