Number of the records: 1  

Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060

 1. DA 6969
  Legner, Tadeáš, 1992-
  Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060 / Tadeáš Legner. -- 2016. -- 49 listů : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Lenka Michnová. -- Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou korozní odolnosti slitiny EN AW 6060, vlivem legujících prvků na korozní odolnost a dobou korozního testu. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv vybraných legujících prvků na hloubku korozního napadení. Analyzovat a vyhodnotit výsledky za období 2014 - 2015. Porovnat korozní napadení při odlišné délce korozního testu. Vyhodnotit možnost omezení nebo ukončení korozních zkoušek.. -- Abstract: Bachelor thesis analyzes the corrosion resistance of the alloy EN AW 6060, the influence of alloying elements on corrosion resistance and corrosion test time. The aim of this work was to evaluate the effect of selected alloying elements on the depth of corrosion. Analyze and evaluate the results for the period 2014 - 2015. Compare corrosive attack at a different length of corrosion test. Evaluate the possibility of reducing or stopping corrosion tests.
  Michnová, Lenka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny hliníku. korozivzdorné slitiny. koroze. korozní napadení. korozní zkouška. corrosion attack processes. corrosion of aluminium alloys. corrosion tests. bakalářské práce
  669.715. 669.055.018.8. 620.193. (043)378.22

Number of the records: 1