Number of the records: 1  

Postarat se ve stáří

  1. KB 14070
    Dudová, Radka, 1977-
    Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory / Radka Dudová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. -- 199 stran ; 20 cm. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 35. svazek). -- ISBN : 978-80-7419-182-4 (Sociologické nakladatelství, SLON ; brožováno) : Kč 260,00. -- 978-80-7330-260-3 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno) : Kč 260,00.
    stáří. stárnutí. péče o seniory - Česko. rodiče a děti - Česko. domácí péče - Česko. sociální služby - Česko. mezigenerační vztahy - Česko. rodinné vztahy. mediální obraz - Česko. rodinná politika - Česko. sociální výzkum - Česko - 2001-2020. old age. aging. older people's care - Czechia. parents and children - Czechia. home care - Czechia. social service - Czechia. intergenerational relations - Czechia. family relationships. media coverage - Czechia. family policy - Czechia. social research - Czechia - 2001-2020. monografie. monographs
    613.98. 612.67. 364.4-053.9. 316.812.1-055.52-055.62. 364.69-783.44. 649.8. 364-7. 316.4.051.63. 316.776.3. 364-787.24. 303. (437.3). (048.8)