Number of the records: 1  

Dítě v rovnováze

  1. KB 13334
    Goddard, Sally, 1957-
    Dítě v rovnováze : pohyb a učení v raném dětství / Sally Goddard Blythe ; [překlad Mariana Dachová, Naďa Jurečková]. -- 1. vyd. -- [Bratislava] : Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2012. -- 265 s. : il., faksim. -- Poznámky. -- Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje seznam použitých zkratek. -- Summary: Je nesporné, že pro duševní a fyzický růst a vývin dítěte je nesmírně důležitý pohyb: výzkumy Institutu neuro-fyziologické psychologie potvrdily, že při vývoji dítěte existuje vzájemná souvislost mezi fungováním mozku a pohybem. Text pojednává o senzomotorickém vývoji během prvních roků života a zdůrazňuje význam pohybu, smyslového vnímání, hudby a ostatních podnětů prostředí jako základu při nastavování rozvíjejícího se mozku na pozdější učení. Dále je rozebírána úloha stravování při udržování správné chemické rovnováhy organismu a při facilitaci společenských interakcí i sociálního rozvoje. Autorka, ředitelka Institutu neuro-fyziologické psychologie ve Velké Británii, předkládá pohybové programy, přičemž tvrdí, že klíčem k úspěchu při zavádění jakéhokoliv intervenčního programu je přizpůsobení individuálním potřebám dítěte.. -- Summary: Text pojednává o senzomotorickém vývoji během prvních roků života a zdůrazňuje význam pohybu, smyslového vnímání, hudby a ostatních podnětů prostředí jako základu při nastavování rozvíjejícího se mozku na pozdější učení. Dále je rozebírána úloha stravování při udržování správné chemické rovnováhy organismu a při facilitaci společenských interakcí i sociálního rozvoje. Autorka, ředitelka Institutu neuro-fyziologické psychologie ve Velké Británii, předkládá pohybové programy, přičemž tvrdí, že klíčem k úspěchu při zavádění jakéhokoliv intervenčního programu je přizpůsobení individuálním potřebám dítěte.. -- Summary: Vývojové faktory ovlivňující růst dětí v prvních letech života s doporučeními pro rodiče a učitele. -- ISBN : 978-80-971033-0-9 (brož.).
    psychologie dítěte. vývoj dítěte. výchova dítěte. motorika člověka. učení. zdraví a hygiena. výživa dětí. rané dětství. populárně-naučné publikace
    159.922.7. 159.922.72. 37.03-053.2. 371.322.1. 612.74/.76. 796.012. 159.953.5. 613.95. 613.22. (0.062)

Number of the records: 1