Number of the records: 1  

Aby člověk neupadal v nečlověka

  1. KB 12987
    Hábl, Jan, 1975-
    Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 201 stran ; 21 cm. -- Chronologický přehled. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-7465-136-6 (brožováno).
    Komenský, Jan Amos, 1592-1670. 17. století. 21. století. komeniologie. humanita - pedagogické aspekty. humanistická pedagogika - 17. století. pedagogická antropologie - 17. století. filozofie výchovy - 17. století. interpretace textů - pedagogické aspekty. interpretace textů - Česko - 17. století. humanistická pedagogika - Česko - 21. století. pedagogická antropologie - Česko - 21. století. filozofie výchovy - Česko - 21. století. Comeniology. humanity - educational aspects. humanistic education - 17th century. educational anthropology - 17th century. philosophy of education - 17th century. interpretation of texts - educational aspects. interpretation of texts - Czechia - 21st century. humanistic education - Czechia - 21st century. educational anthropology - Czechia - 21st century. philosophy of education - Czechia - 21st century. monografie. monographs
    001.891:1/3. 172.16. 37.017.92. 37.015.2. 37.013.73. 801.73. 37. (437.3). (048.8)