Number of the records: 1  

Činnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku

 1. DA 4700
  Jakešová, Jana, 1993-
  Činnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku [rukopis] / Jana Jakešová. -- 2015. -- 71 l. : portréty, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Mrázová. -- Abstract: V bakalářské práci jsme se zabývali problematikou výtvarně- pracovních činností a jejich využití v předškolním vzdělávání. Teoretická část charakterizuje pojem jemná motorika, její důležitost a využití v předškolním vzdělávání, výtvarné a praktické činnosti a jejich dělení. V praktické části je vypracovaný výtvarně- pracovní projekt pro předškolní děti na rozvoj jemné motoriky.. -- Abstract: In our bachelor work we examined the issue of work and art activities using for pre- school education. The theoretical part describes fine motor skill, the important and possibilities in pre- school education for pre- school children. In the practical part web ring work and art activities for the development of fine motor skills in preschool children.
  Mrázová, Eva. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  děti předškolního věku. motorika člověka. výtvarná výchova. mateřské školy. pracovní činnosti. fine motor skills. work activities. art activities. bakalářské práce
  316.346.32-053.4. 72/76:37.016. 373.24. 612.74/.76. 796.012. (043)378.22

Number of the records: 1