Number of the records: 1  

České pranostiky a analýza jejich výskytu v Českém národním korpusu

 1. DA 4481
  Králová, Jaroslava, 1989-
  České pranostiky a analýza jejich výskytu v Českém národním korpusu [rukopis] / Jaroslava Králová. -- 2015. -- 100 l. : tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Mira Načeva-Marvanová. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá pranostikami a jejich výskytem a použitím v Českém národním korpusu. V teoretické části práce jsou představeny pranostiky, jejich podoba, historie a forma. Dále se práce věnuje Českému národnímu korpusu jako nástroji pro výzkum pranostik. Ve výzkumné části práce je prováděna analýza jednotlivých vybraných pranostik a jejich výskyt v Českém národním korpusu.. -- Abstract: The diploma thesis presents weatherproverbs and their occurrence and use in Czech national corpus. The weatherproverbs, their look, history and form are present in theoretical part of the diploma thesis. Diploma thesis follow up to Czech national corpus as instrument for research weatherproverbs. In research part of diploma thesis is analysis of alone selected weatherproverbs and their occurrence in Czech national corpus.
  Načeva-Marvanová, Mira, 1959-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  frazeologie. idiomy. přísloví a rčení. pranostiky. Český národní korpus. frekvence. phraseology. weatherproverbs. Czech national corpus. frequency. diplomové práce
  81'373.7. 81'373.72. 82-84. 398.9. (043)378.2

Number of the records: 1