Number of the records: 1  

Aluminium 2011

 1. CA 117
  Aluminium
  Aluminium 2011 [elektronický zdroj] : 7. mezinárodní konference : Česká republika, Litoměřice, 11.-13.10.2011 : sborník příspěvků = Aluminium 2011 : 7th international conference / [editor Martin Novák]. -- Ústí n. Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2011. -- 1 CD-ROM : barev. -- Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader (na disku); Microsoft PowerPoint; Microsoft Publisher. -- Název z disku. -- Nad názvem: Fakulta výrobních technologií a managementu, katedra technologií a materiálového inženýrství - KTMI, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, Česká republika. -- Pod názvem: Visegrad Fund. -- Obsahuje plné texty příspěvků přednesených na konferenci, informace o reklamních partnerech konference, informace o Mezinárodním visegrádském fondu a časopis Strojírenská technologie, září 2011, č. 4, roč. XVI. -- ISBN : 978-80-7414-379-3.
  Novák, Martin, 1979 srpen 15.-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství. Mezinárodní visegrádský fond. Aluminium (konference) Litoměřice, Česko)
  hliník. hliníkové materiály. metalurgie hliníku. Kompozitní materiály. Mechanická technologie. Metalografie. Počítačem podporované technologie. Prášková metalurgie. Protikorozní ochrana. Slitiny hliníku. Strojírenské technologie. sborníky konferencí
  669.71. 669.717
Number of the records: 1