Number of the records: 1  

(I)mmortality of traditional photojournalism

 1. DA 3925
  Fischerová, Eliška, 1989-
  (I)mmortality of traditional photojournalism [rukopis] / Eliška Fischerová. -- 2014. -- 48 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková. -- Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu žurnalistické fotografie v současném mediálním diskursu, zejména v novinách. Zkoumá její postavení a transformaci, která je ovlivněna změnou životního stylu a taktéž vývojem nových médií. Praktická část diplomové práce je věnovaná novinovému průmyslu, který autorka zkoumá z mnoha úhlů pohledu a to jako fotoreportérka, grafička a tiskařka.. -- Abstract: Topic of the diploma thesis is connected with photojournalism and it´s contemporary style in medial discourse. The thesis investigates position and transformation of the photography which is caused by new lifestyle and development of a new media. The practical part belongs to newspapers manufacturing. The authoress tried to understand to the medium via processing her newspapers as a photoreporter, graphic designer and DTP worker.
  Kolečková, Zdena, 1969-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér fotografie
  design. umělecká fotografie. mediální umění. fotožurnalismus. noviny. média. agenda setting. mediální obsah. ČTK. photography. photojournalism. newspapers. agenda setting. media content. diplomové práce
  7.05. 77.04. 72/76:316.774. (043)378.2

Number of the records: 1