Number of the records: 1  

Obraz V.V. Putina v ruských a západních médiích

 1. DA 3675
  Bodniev, Danzan, 1991-
  Obraz V.V. Putina v ruských a západních médiích [rukopis] / Danzan Bodniev. -- 2014. -- 31 l. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Práce je psaná v azbuce. -- Abstract: Tohle téma jsem si vybral protože, to co se poslední dobou ve světě děje, se musí vnímat správně a vyhodnocovat informaci, která příchází z různých částí světa, a nejsme si jistí v jejích spolehlivosti. Moje práce je o studii dvou zcela odlišných obrazů prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina vytvořiným dvěma různými politickými systémy. Zvláštní pozornost je také věnována pojmu "informační válka" aby čtenáři pochopili činnost ruských a amerických médií. Hlavní část dění je popsáno v práci které spadá do časového rámce moderního Ruska z devadesátých let do dnešního dne. Kromě toho,v práci byly přivedený přiklady vlastnosti stylu jazyka V.Putina, pro lepší porozumění povahy ruského prezidenta, a také jeho životopis.. -- Abstract: This theme was chosen by me due to the fact that in light of recent events, it has become extremely important correctly to perceive and evaluate the information which comes from different parts of the world, especially if we are not completely sure of its reliability. Mostly this work is devoted to research of two completely different images of Russian President Vladimir Putin which were created by two different political systems. Special attention is also paid to the notion of "information war" that will help the reader better to understand the actions of the Russian and American media. The main parts of the events are described in the time frame of modern Russia, from 90th to nowadays.
  Kalita, Inna, 1969-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  prezident republiky. veřejná politika. svoboda projevu. média. Rusko. stát. mass media. politics. freedom of speech. state. president. bakalářské práce
  342.511. 35:32. 342.727. 316.774. (470+571). (043)378.22

Number of the records: 1