Number of the records: 1  

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí

  1. KB 7138/1
    Voit, Petr, 1956-
    Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557 / Petr Voit. -- Vyd. 1. -- Praha : KLP, 2013. -- 463 s. : il., faksim. ; 31 cm. -- Vydáno ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě. -- ISBN : 978-80-86791-98-2 (KLP : váz.).
    Severin z Kapí Hory, Pavel, -asi 1554. Kosořský z Kosoře, Jan, -asi 1589. 15.-16. století. 16. století. 1488-1557. dějiny knihtisku - Česko - 15.-16. stol.. tiskaři - Česko - 15.-16. stol.. tiskařství - Česko - 15.-16. stol.. tiskárny - Česko - 15.-16. stol.. typografie - Česko - 15.-16. stol.. knižní ilustrace - Česko - 15.-16. stol.. vydávání a distribuce knih - Česko - 15.-16. stol.. prvotisky - Česko. staré tisky - Česko - 16. stol.. četba - Česko - 15.-16. stol.. knižní kultura - Česko - 15.-16. stol. history of letterpress printing - Czechia - 15th-16th centuries. printers - Czechia - 15th-16th centuries. printing - Czechia - 15th-16th centuries. printing plants - Czechia - 15th-16th centuries. typography - Czechia - 15th-16th centuries. illustration of books - Czechia - 15th-16th centuries. publishing and bookselling - Czechia - 15th-16th centuries. incunabula - Czechia. old prints - Czechia - 16th century. reading - Czechia - 15th-16th centuries. books and reading - Czechia - 15th-16th centuries. Praha (Česko). Prague (Czechia). monografie. speciální bibliografie. monographs. special bibliography
    655.322(091). 655.15-051. 655.3. 655.15. 655.2. 655.533. 655.4/.5. 093. 094. 028. 655+686.1. (437.311). 016. (048.8)

Number of the records: 1