Number of the records: 1  

Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem

 1. KB 4491
  Jacobs, Debra S. (Debra Sue), 1959-
  Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem / Debra S. Jacobs, Dion E. Betts ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2013. -- 149 s. ; 21 cm. -- Seznam sdružení a zdravotnických zařízení. -- ISBN : 978-80-262-0498-5 (brož.).
  Betts, Dion E. (Dion Emile), 1963-
  děti s autismem. sebepéče. sociální dovednosti. ergoterapie. domácí péče. autistic children. self care. social skills. occupational therapy. home care. příručky. handbooks, manuals, etc
  316.344.6-056.36-053.2. 616-083-021.464. 316.61. 615.851.3. 649.8. (035)