Number of the records: 1  

Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách

 1. KB 3225
  Antropologická
  Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds. -- Vyd. 1. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2012. -- 153 s. : il., 1 mapa ; 31 cm + 1 plán (30 x 40 cm). -- (Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 34, N.S. 26, 2012). -- ISBN : 978-80-7028-394-3 (brož.).
  Jarošová, Ivana, 1980-. Fojtová, Martina, 1979-. Tvrdý, Zdeněk, 1982-
  archeologické výzkumy - Česko. archeologické nálezy - Česko. archeologické lokality - Česko. archeologie středověku - Česko. pohřebiště - Česko. kosterní pozůstatky člověka - Česko. antropologický výzkum - Česko. demografický výzkum - Česko. excavations (archaeology) - Czechia. antiquities - Czechia. archaeological sites - Czechia. medieval archaeology - Czechia. cemeteries - Czechia. human remains (archaeology) - Czechia. anthropological research - Czechia. population research - Czechia. Dolní Věstonice (Česko). Dolní Věstonice (Czechia). kolektivní monografie. collective monographs
  902.2. 902:904. 902"04/14". 718. 572.71/.781:902. 572:001.891. 314. (437.322). (048.8:082)

Number of the records: 1