Number of the records: 1  

Autorská kniha

 1. DA 1191
  Štukhejlová, Lenka, 1990-
  Autorská kniha [rukopis] / Lenka Štukhejlová. -- 2013. -- 35 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek. -- Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá literárním dílem 451 stupňů Fahrenheita autora Raye Bradburyho. Práce zahrnuje část teoretickou s analýzou námětu zakázané a hořící knihy a část praktickou, která zaznamenává nové autorské knižní zpracování titulu.. -- Abstract: Presented bachelor thesis deals with literature piece Fahrenheit 451 by Ray Bradbury. Thesis includes theoretical part with analysis of the theme of forbidden and burning book, and practical part which is monitoring new authorial redesign of the book.
  Míšek, Karel, 1945-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér grafický design I
  grafický design. knižní grafika. autorská kniha. Ray Bradbury. 451 stupňů Fahrenheita. biblioklasmus. pálení knih. hořící knihy. cenzura. likvidace knih. zakázané knihy. artistic book. burning books. censorship. censor bars. banned books. bakalářské práce
  766:655. 766:655.26. 655.53-028.5. 74/77:655.3.066.11. (043)378.22

Number of the records: 1