Number of the records: 1  

Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

  1. P-P 4918
    Zikl, Pavel, 1971-
    Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl. -- Vyd. 1. -- Praha : Grada, 2011. -- 112 s. : il. ; 21 cm. -- (Pedagogika). -- Abstract: Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným postižením v podmínkách školy. Uvedena je i kategorizace edukačních pomůcek. -- ISBN : 978-80-247-3856-7 (brož.).
    děti s tělesným postižením. děti s kombinovaným postižením. speciální pedagogika. léčebná rehabilitace. rehabilitační pomůcky. kompenzační pomůcky. children with physical disabilities. children with combined disabilities. special education. therapeutic rehabilitation. rehabilitation aids. compensatory aids. monografie. monographs
    316.344.6-056.26/.29-053.2. 316.344.6-056.26/.3-053.2. 376. 615.8. 615.8-7. 616-74. (048.8)

Number of the records: 1