Number of the records: 1  

Dupuytrenova nemoc - rehabilitace po její reoperaci

 1. P-DP 19217
  Chejnovská, Alena, 1989-
  Dupuytrenova nemoc - rehabilitace po její reoperaci [rukopis] / Alena Chejnovská. -- 2012. -- 81 l. : [3] l. příl. : il. -- Ved. práce Miroslav Tichý. -- Abstract: Bakalářská práce zahrnuje informace o diagnóze Dupuytrenovy nemoci. Obecná část je zaměřená na anatomickou stavbu ruky, funkci ruky, klinické projevy, diagnostiku onemocnění, léčbu chirurgickou i konzervativní. Ve speciální části jsou uvedeny a popsány možnosti rehabilitační a fyzioterapeutické léčby, které jsou vhodné pro pacienty po operaci nebo reoperaci Dupuytrenovy nemoci. Pro opětovné navrácení funkce ruky a předcházení dalším recidivám. Hlavní část obsahuje vlastní průběh ambulantní rehabilitace po reoperaci Dupuytrenovy kontraktury.. -- Abstract: Bachelor thesis includes information on diagnosis Dupuytren's disease. General part is focused on the anatomical construction of the hand, arm function, clinical manifestations, diagnosis of disease, surgical and conservative treatment. In a special section lists and describes the possibilities of rehabilitation and physiotherapy treatments that are appropriate for patients after surgery or reoperation Dupuytren's disease. For reintroduction of hand function and prevent further recurrences. The main part contains its own course of outpatient rehabilitation after reoperation Dupuytren's contracture.
  Tichý, Miroslav, 1958-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra fyzioterapie a ergoterapie
  nemoci horních končetin. léčebná rehabilitace. Dupuytrenova nemoc. flekční kontraktura. protahování. recidiva. neznámá etiologie. Dupuytren´s disease. flecture contracture. stretching. recidivism. unknown etiology. bakalářské práce
  615.8. 617.57. (043)378.22

Number of the records: 1