Number of the records: 1  

Analýza vizuálních schematismů v pohádkách a její aplikace ve výtvarné výchově

 1. P-DP 18496
  Justová, Adéla, 1987-
  Analýza vizuálních schematismů v pohádkách a její aplikace ve výtvarné výchově [rukopis] / Adéla Justová. -- 2012. -- 87 l. : [6] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Hana Pejčochová. -- Abstract: Tato práce je analýzou vizuálních schematismů v pohádkách a její následná aplikace ve výtvarné výchově. Naleznete v ní teoretické vymezení pohádkového tématu z pedagogického, psychologického a literárního aspektu. Dále pak historický vývoj pohádkové tématiky v Čechách od 19. století po současnou situaci. Následně pak samotnou analýzu, její použití, průběh zadávání a hodnocení. Práce si nestaví za cíl zmapovat celou pohádkovou tematiku, ale vymezit základní aspekty a vizuální schematismy objevující se v dětské kresbě a pomoci tím i ostatním pedagogům k jejich objevení. Součástí práce jsou pracovní listy, které slouží jako prostředek učitelského výzkumu a v práci je naznačen postup při jejich zadávání dětem.. -- Abstract: This thesis is an analysis of visual schemes in fairy-tales and its consequent application in the art education. In this thesis it is possible to find a theoretical definition of the fairy-tale theme from the point of view of pedagogical, psychological and literary aspect. This thesis also deals with a historical development of the fairy-tales themes in Bohemia from the 19th century up to present situation. Then it is possible to find the analysis, its usage and process of data entry and evaluation. The aim of this thesis is not to map the whole fairy-tale theme but to define the principal aspects and visual schemes which appear in children painting and to help other pedagogues to detect them. The thesis is accompanied by worksheets which are used as a tool for the pedagogical survey, and the procedure of its assignment to children is indicated in this thesis as well.
  Pejčochová, Hana. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  Pohádky. vizuální schematismy. dětská kresba. učitelský výzkum. výtvarná výchova. Fairy - tales. visual schematism. children's drawing. teacher´s research. art education. diplomové práce
  (043)378.2

Number of the records: 1